Nightbringer | The Arthurian Online Encyclopedia

Gwawrddur Kyruach

Gwawrddur Hunchback, Gwawrddur the Wizened
Gwaledyr Kyrvach, Gwaredur Bow-back

Father of three of Arthur’s warriors – DuachBrathach, and Nerthach – and Gwenwledyr, a lady at Arthur’s court.


Source
Culhwch and Olwen | Late 11th century