Nightbringer | The Arthurian Online Encyclopedia

Rheidwn Arwy

‘Rheidwn Coarse’, ‘Rheidwn Hairy’
Rheiddwn Arwy

An Arthurian warrior who was the son of Beli.

“Arwy” may signify “the Rough”.


Source
Culhwch and Olwen | Late 11th century